Servotechnieken worden breed toepast

Bij servotechnieken wordt er een actie uitgevoerd en is er een terugkoppeling van het verschil tussen de actuele en de gewenste situatie, waardoor de actie wordt bijgesteld. Dat wordt een “closed loop” genoemd. Mensen passen dat hele tijd toe. Bijvoorbeeld, je wilt een pen oppakken en je hand gaat er naar toe, je ogen nemen waar wat er gebeurt en je hersenen sturen vervolgens je hand bij. De gewenst situatie is dat je de pen in je hand hebt en terwijl dat niet het geval is, wordt de hand naar de pen bewogen. In een servosysteem is er het equivalent van de hersenen uit het voorbeeld.

Servomotor

Servotechnieken worden toegepast in elektrische, hydraulische en pneumatische systemen. We zullen ons hier beperken tot elektrische systemen. Een bekende toepassing van de servotechniek in een dergelijk systeem is een servomotor voor de aandrijving en een sensor die de terugkoppeling verzorgt. Een servomotor wordt bijvoorbeeld gebruikt voor een lift om een component naar een positie op te tillen. Op de gewenste positie is een sensor geïnstalleerd, bijvoorbeeld een lichtsensor, dat een signaal terugstuurt als de positie is bereikt en dat doet de motor stoppen. Dit is een vrij simpel start-stopmechanisme. Voor meer complexe situaties wordt een “programmable logic controller (PLC)” gebruikt. De PLC ontvangt de signalen van de sensor(s) en stuurt op basis daarvan een servomotor aan. Uiteraard wordt in een complex systeem diverse servomotoren gebruikt en een (groot) aantal sensors. Alle uitgevoerde acties dienen op elkaar te worden afgestemd.

Sensors

Voor servotechnieken voor elektrische systemen wordt een grote variëteit aan sensors gebruikt. We zullen er hier een paar noemen. Potentiometer, licht-, trillings-, temperatuur- en druksensor. Als voorbeeld gaan we kort in op de potentiometer. Die werd onder meer voor volumeknoppen gebruikt van televisies, radio’s, enzovoorts. In plaats van de regeling van het volume wordt in een servosysteem de potentiometer gebruikt om de stand van een roterend component te bepalen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *