Een korte guide voor verslavingen

Veel mensen begrijpen niet waarom of hoe andere mensen verslaafd raken aan drugs. Zij kunnen ten onrechte denken dat degenen die drugs gebruiken geen morele principes hebben of wilskracht bezitten. En dat ze hun drugsgebruik gewoonweg kunnen stoppen door ervoor te kiezen. In werkelijkheid is drugsverslaving is een complexe ziekte, en stoppen vergt meestal meer dan goede bedoelingen of een sterke wil. Drugs veranderen de hersenen op een manier waardoor het stoppen moeilijk gemaakt wordt, zelfs voor degenen die willen. Gelukkig weten onderzoekers meer dan ooit over hoe drugs de hersenen beïnvloeden en hebben ze behandelingen gevonden die mensen kunnen helpen herstellen van drugsverslaving en waarna ze weer een productief leven kunnen leiden
(Bron: Connection SGGZ).

Wat is drugsverslaving?

Verslaving is een chronische ziekte gekenmerkt door drugsgebruik en gebruik dat dwangmatig is, of moeilijk te controleren is, ondanks de schadelijke gevolgen. De eerste beslissing om drugs te nemen is vrijwillig voor de meeste mensen. Maar herhaald drugsgebruik kan leiden tot veranderingen in de hersenen die de zelfbeheersing van een verslaafde uitdagen en interfereren met hun vermogen om intense drang om drugs te nemen te weerstaan. Deze veranderingen in de hersenen kunnen dwingend zijn. Dat is de reden waarom drugsverslaving wordt beschouwd als een “terugval” ziekte. Mensen in herstel van drugsgebruik stoornissen hebben een verhoogd risico op terugkeer naar het drugsgebruik, dit houdt aan zelfs na jaren van het niet nemen van de drug.

Het is gebruikelijk voor een persoon om terug te vallen, maar terugval betekent niet dat de behandeling niet werkt. Net als bij andere chronische gezondheidsaandoeningen moet de behandeling aan de gang zijn en aangepast worden op basis van hoe de patiënt reageert. Behandelplannen moeten vaak worden herzien en aangepast worden aan de veranderende behoeften van de patiënt.

Voor meer informatie is het belangrijk dat u contact opneemt met een deskundige www.connection-sggz.nl.